Skip navigation

Atbildīga resursu ieguve

Atbildības uzņemšanās

Dyson putekļu sūcēja iekšējā skice

Ne tikai dizains

Piegādes ķēdes ir sarežģītas, un mūsu piegādes ķēdes nav nekāds izņēmums. Mēs sadarbojamies ar vairākiem simtiem piegādātāju visā pasaulē, lai ražotu vairāk nekā 260 000 ierīču, kas katru nedēļu tiek izgatavotas uz mūsu ražošanas līnijām. Dyson un mūsu piegādātājiem ir kopīga atbildība par vidi un cilvēkiem, kas iesaistīti Dyson tehnikas un komponentu ražošanā. Mūs esam apņēmušies darboties šajā jomā ilgstoši un pastāvīgi, jo vienmēr ir iespēja panākt uzlabojumus.

Inženieris tur Dyson robota aci

Mēs esam prasīgi un apņēmīgi

Mēs vēlamies sadarboties tikai ar tādiem piegādātājiem, kas vēlas panākt uzlabojumus tikpat kaismīgi kā mēs. Mēs sagaidām, ka tie ievēros starptautiskos darba drošības un veselības standartus, kā arī darba tiesību un vides aizsardzības principus. Mūsu piegādātāji ievēro ētikas un ekoloģijas rīcības kodeksu, kurā ir ietverti dažādi jautājumi, piemēram, darba stundas, pulcēšanās brīvība, vides uzraudzība un taisnīgi disciplinārsodi.

Izjaukts vertikālais Dyson putekļu sūcējs

Īstenošana praksē

Mūsu iekšējā korporatīvās sociālās atbildības komanda sadarbojas ar piegādātājiem, lai nodrošinātu atbilstību kodeksam, veicot attālinātus novērtējumus, revīzijas un apmeklējumus uz vietas. Ja kāds piegādātājs neatbilst mūsu standartiem, mēs meklējam citu, kas to varēs. Mūsu paziņojumā par AK Modernās verdzības likumu ir sīki izklāstīta mūsu atbildība saistībā ar resursu ieguvi.

Zinātnieks laboratorijā, kas pārbauda detaļas

Integrēta drošība

Visiem Dyson komponentiem ir jāatbilst Eiropas Savienības Direktīvai par bīstamo vielu ierobežošanu (RoHS). Dyson ievēro arī REACH regulu — Eiropas Savienības regulu par ķīmisko vielu reģistrāciju.

Dyson testēšanas noliktavā

Tālāk

Tehnoloģiju nākotne

Dyson engineers