Skip navigation

Korporatīvā sociālā atbildība

Tālāk par mērķiem

Mēs kā globāls tehnoloģiju uzņēmums atzīstam, ka mūsu rīcībai ir būtiskas sekas. Mēs esam apņēmušies mainīt esošo situāciju, samazinot mūsu ietekmi uz vidi, uzlabojot darbinieku darba apstākļus un mācot nākotnes tehniskos izstrādātājus.

Dyson ēka Malmsberijā

Efektīva taupīgā tehnoloģija

Viss sākās ar putekļu sūcēja maisiņu vai, precīzāk, iespēju tikt no tā vaļā. Mēs pastāvīgi pētām jaunus veidus, kā panākt vairāk, darot mazāk.

Dyson produkta skice

Atbildīga resursu ieguve

Piegādes ķēdes ir sarežģītās, un mūsu piegādes ķēdes nav nekāds izņēmums. Tāpēc mums un mūsu piegādātājiem ir kopīga atbildība par cilvēkiem, kas strādā to labā. Uzziniet, ko darām, lai uzlabotu standartus.

Dyson vertikālā putekļu sūcēja iekšējā skice

Mūsu DNS

Mums nepatīk efektivitātes trūkums. Tieši tāpēc strādājam, lai samazinātu atkritumu daudzumu, izmantotu elektrību no atjaunīgiem avotiem un pat risinātu problēmas, ko citi nepamana.

Dyson robots-putekļu sūcējs uz paklāja 

Tehnoloģiju nākotne

Dyson Inženierzinātņu un tehnoloģiju institūts, Džeimsa Daisona fonds un Džeimsa Daisona balva maina nākotni un palīdz noteikt tehnoloģiju attīstību.

Inženierzinātņu studenti Dyson