Skip navigation

Noteikumi un nosacījumi

Šajā lapā, kopā ar tajā skaidri norādītajiem dokumentiem, jums ir sniegta informācija par mums un juridiskajiem noteikumiem un nosacījumiem (Noteikumi), saskaņā ar kuriem mēs pārdodam jums jebkurus produktus (Produkti), kas norādīti mūsu tīmekļa vietnē (mūsu vietne). 

Šie Noteikumi attiecas uz jebkuru mūsu savstarpējo līgumu par Produktu pārdošanu jums (Līgums). Lūdzu, pirms jebkuru Produktu pasūtīšanas no mūsu vietnes uzmanīgi izlasiet šos Noteikumus un pārliecinieties, ka tos saprotat. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pasūtot jebkurus mūsu Produktus, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus un citus tajos skaidri norādītos dokumentus. 

Jums tiks lūgts piekrist šiem noteikumiem un tikai pēc tam jūs varēsiet izdarīt pasūtījumu. Ja atteiksieties piekrist šiem Noteikumiem, jūs nevarēsiet pasūtīt Produktus no mūsu vietnes. Jums ir jāizdrukā šo Noteikumu kopija vai jāsaglabā tie savā datorā atsaucei nākotnē. 

1. Informācija par mums

1.1. Mēs nodrošinām tīmekļa vietni www.dyson.lv. Mēs esam uzņēmums Dyson Technology BV, kas reģistrēts Nīderlandē ar uzņēmuma numuru (KvK reģistrācija) 34111070 un juridisko adresi De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Nīderlande. 

1.2. Lai sazinātos ar mums, lūdzu skatiet lapu Saziņa ar mums

> Atpakaļ uz sākumu 

2. Mūsu Produkti un mūsu vietnes lietošana

2.1. Mūsu vietnē redzamie produktu attēli ir tikai ilustratīviem nolūkiem. Kaut arī mēs esam darījuši visu iespējamo, lai krāsas tiktu pareizi parādītas, mēs nevaram garantēt, ka jūsu datorā redzamās krāsas ir tieši tādas pašas kā produktiem. Produkti var mazliet atšķirties no šajos attēlos redzamajiem. 

2.2. Kaut arī mēs esam darījuši visu iespējamo, lai būtu pēc iespējas precīzāki, visiem mūsu vietnē norādītajiem izmēriem, svaram, tilpumiem, gabarītiem un mērījumiem ir 2 % kļūdas pielaide. 

2.3. Produktu iepakojums var atšķirties no mūsu vietnē attēlos redzamā. 

2.4. Visi mūsu vietnē redzamie Produkti ir sniegti tikai informācijai, un mums nav pienākuma noslēgt pirkuma līgumu attiecībā uz šīm precēm, kamēr neesam to apstiprinājuši rakstiski, kā norādīts 5.3. sadaļā, nosūtot nosūtīšanas apstiprinājumu. Visus mūsu vietnē redzamos Produktus var iegādāties atkarībā no pieejamības. Ja pasūtītais Produkts nebūs pieejams, mēs informēsim jūs par to tik ātri, cik vien iespējams, un neapstrādāsim pasūtījumu. 

2.5. Šī vietne ir paredzēta Produktu pārdošanai gala lietotājiem, kuri ir privātpersonas, kas tiek uzskatītas par patērētājiem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Vietnē Dyson.lv var veikt un izpildīt tikai šāda veida pirkumus. PVN reģistrā ietvertie uzņēmumi vai privātpersonas (kas rīkojas savā profesionālajā statusā) nevar iegādāties Dyson produktus Dyson.lv vietnē. Ja vēlaties izdarīt pasūtījumu kā uzņēmums vai rīkoties savā profesionālajā statusā, jūs to varat darīt. 

> Atpakaļ uz sākumu 

3. Kā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju

3.1. Mēs izmantojam jūsu personisko informāciju tikai atbilstoši mūsu Privātuma politikai. Lūdzu, veltiet laiku tās izlasīšanai, jo tajā ir ietverta svarīga informācija, kas attiecas uz jums. 

4. Patērētāju tiesības

Nepārkāpjot 2.5. punktu, tālāk ietvertais 4. punkts uz jums attiecas tikai tad, ja esat patērētājs. 

4.1. Ja esat patērētājs, varat iegādāties produktus no mūsu vietnes tikai tad, ja esat vismaz 18 gadus vecs. 

4.2. Jums kā patērētājam ir likumīgas tiesības attiecībā uz Produktiem, kuri ir bojāti vai neatbilst aprakstam. Nekas no šajos Noteikumos ietvertā neietekmē šīs likumīgās tiesības. Galveno likumīgo tiesību kopsavilkums ir sniegts tālāk 4.3. punktā. 

4.3. Dyson Technology B.V. kā pārdevējs ir atbildīgs par vietnē pārdotajiem defektīvajiem produktiem. Papildus savām juridiskajām garantijas tiesībām Dyson piedāvā komercgarantiju (“Dyson garantija”), kuras noteikumi ir sīkāk aprakstīti 16. punktā. 

Likumīgās garantijas periods ir 2 gadi no Produktu piegādes brīža. 

Gadījumā, ja defekts var būt novēršams, jūs varat pieprasīt ātru un atbilstošu šī defekta novēršanu bez maksas. Mums ir jānovērš šis defekts bez nepamatotas kavēšanās. 

Jūs varat produkta labošanas vietā lūgt produkta nomaiņu vai, ja šis defekts skar tikai kādu produkta daļu, daļas nomaiņu, ja vien uzņēmumam Dyson līdz ar to nerodas neatbilstošas izmaksas saistībā ar produkta cenu vai defekta nopietnību. 

Mēs vienmēr varam nomainīt, nevis salabot defektīvo produktu, ja vien tas jums nerada nopietnas problēmas. 

Ja produktam ir kāds defekts, ko nevar novērst un kas traucē produkta pareizu lietošanu, jūs varat lūgt produkta nomaiņu vai atteikties no līguma. 

Ja produktam ir citi defekti, kurus nevar novērst, jums ir tiesības saņemt kādu saprātīgu atlaidi no produkta iegādes cenas. 

> Atpakaļ uz sākumu 

5. Līguma veidošana jūsu un mūsu starpā

5.1. Mūsu pasūtīšanas procesa ietvaros jūs varat pārbaudīt un novērst jebkuras kļūdas pirms pasūtījuma iesniegšanas mums. Lūdzu, veltiet laiku pasūtījuma izlasīšanai un pārbaudīšanai katrā pasūtījuma veikšanas lapā. 

5.2. Pēc pasūtījuma veikšanas jūs saņemsiet no mums e-pastu ar apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu pasūtījumu. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka tas nenozīmē, ka jūsu pasūtījums ir pieņemts. Jūs pasūtījumu pieņemšana notiks tā, kā aprakstīts tālāk 5.3. punktā. 

5.3. Mēs apstiprināsim tā pieņemšanu, nosūtot jums e-pastu ar apliecinājumu, ka Produkti ir izsūtīti (Nosūtīšanas apliecinājums). Līgums mūsu starpā tiek izveidots tikai tad, kad nosūtām jums Nosūtīšanas apliecinājumu. 

5.4. Ja nespēsim jums nodrošināt Produktu, piemēram, tāpēc, ka šis produkts nav krājumā vai vairs nav pieejams, vai arī saistībā ar cenas kļūdu mūsu vietnē, kā norādīts tālāk 9.5. punktā, mēs informēsim jūs par to pa e-pastu un neapstrādāsim jūsu pasūtījumu. Ja jau esat samaksājis par produktiem, mēs pēc iespējas ātrāk atlīdzināsim jums visu samaksāto summu. 

5.5. Jūs piekrītat izmantot attālinātos saziņas līdzekļus, noslēdzot Līgumu. Jūsu izmaksas, izmantojot attālinātos saziņas līdzekļus saistībā ar Līguma noslēgšanu (interneta savienojuma izmaksas, tālruņa zvanu izmaksas), ir jāsedz jums, un šīs izmaksas neatšķiras no pamatlikmes. 

> Atpakaļ uz sākumu 

6. Jūsu patērētāju tiesības saistībā ar atpakaļatdošanu un naudas atmaksāšanu

Nepārkāpjot 2.5. punktu, šis 6. punkts uz jums attiecas tikai tad, ja esat patērētājs. 

6.1. Ja esat patērētājs, jums ir tiesības atcelt šo Līgumu tālāk 6.3. punktā norādītajā laika periodā. Tas nozīmē, ka tad, ja šajā laika periodā pārdomāsiet vai jebkura cita iemesla dēļ nolemsiet, ka nevēlaties paturēt Produktu, jūs varēsiet mums paziņot par savu lēmumu, lai atceltu Līgumu un saņemtu naudas atmaksu. 

6.2. Jūsu tiesības atcelt Līgumu sākas Nosūtīšanas apstiprinājuma datumā, kurā ir izveidots mūsu savstarpējais Līgums. Ja Produkti ir jums jau piegādāti, jūs varat veikt atcelšanu 14 dienu laikā, sākot no Produktu saņemšanas dienas. Gadījumā, ja Līgums attiecas uz vairākiem jūsu pasūtītajiem Produktiem, kas tiek piegādāti atsevišķi, tad šis 14 dienu periods sākas dienā, kurā jūs vai jūsu norādītā trešā puse, kas nav pārvadātājs, fiziski saņem pēdējo no Produktiem. Gadījumā, ja Līgums attiecas uz vairākiem jūsu pasūtītajiem Produktiem, tad šis 14 dienu periods sākas dienā, kurā jūs vai jūsu norādītā trešā puse, kas nav pārvadātājs, fiziski saņem pēdējo no Produktiem. 

Tam papildus saskaņā ar Dyson atcelšanas politiku mēs brīvprātīgi pagarinām jūsu atcelšanas periodu, ļaujot nosūtīt atpakaļ ierīces 14 dienas no brīža, kad esat saņēmis šos Produktus. Piederumu un rezerves daļu pasūtījuma atcelšanas periods ir 14 dienas. 

6.3. Jūs varat atcelt Līgumu ar mums sniegtu viennozīmīgu paziņojumu, sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot vienu no kanāliem, kas norādīti sadaļā “Saziņa“. Jūs arī varat mums nosūtīt vēstuli uz adresi: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, 1011 AC, Amsterdam, Nīderlande un/vai nosūtīt mums atsaukuma veidlapu, kas pieejama šeit.  

Jūs varat vēlēties saglabāt atcelšanas paziņojuma kopiju savai zināšanai. Šī atcelšana stājas spēkā datumā, kurā ar mums sazinājāties. 

6.4. Ja izmantosiet savas atcelšanas tiesības, jūs saņemsiet par Produktiem samaksātās cenas un jebkuru attiecināmo piegādes izmaksu pilnu atmaksu. Mēs apstrādāsim jūsu naudas atmaksu tik ātri, cik vien iespējams, un jebkurā gadījumā: 

a) 14 dienu laikā pēc datuma, kurā tikām informēti par jūsu lēmumu atcelt Līgumu; bet 

b) ja kaut kādas preces ir tikušas piegādātas, tad tikai pēc tam, kad būsiet šīs preces nosūtījis atpakaļ vai iesniedzis to nosūtīšanas mums apliecinājumu. 

6.5. Par ierīču atpakaļnosūtīšanu 

Jums ir jānosūta Produkti mums atpakaļ 14 kalendāro dienu laikā pēc sava paziņojuma par atcelšanu nosūtīšanas mums, izmantojot mūsu nodrošināto iepriekš apmaksātās atbildes uzlīmi, saņemot arī nosūtīšanas apliecinājumu, ko paturēt savai zināšanai. Vides un veselības un drošības apsvērumu dēļ jums vienmēr vajadzētu mēģināt nosūtīt preces atpakaļ oriģinālajā iepakojumā. Atcerieties, ka tad, ja atbilstoši neiepakosiet preces, lai izvairītos no to sabojāšanas tranzītā, vai preču vērtība samazināsies tāpēc, ka preces būs pārvietotas citādi, nekā nepieciešams, ņemot vērā preču raksturu, raksturlielumus un funkcionalitāti, mēs varam pieprasīt kompensāciju par šādiem bojājumiem vai samazināt atlīdzināmo summu preču vērtības samazināšanas rezultātā. Saņemot nebojātas preces, mēs atlīdzināsim pilnu to iegādes cenu tajā kartē vai maksāšanas līdzeklī, ko izmantojāt pirkumam. Preču atpakaļnosūtīšanas adrese: Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG, Hamburger Straße 40, 47229 Duisburg, Vācija. 

6.6. Informācija par jūsu tiesībām atcelt un paskaidrojums par atcelšanas veikšanu ir sniegts Nosūtīšanas apstiprinājumā.

> Atpakaļ uz sākumu 

7. Piegāde

7.1. Dyson.lv vietnē nopirktos Produktus var nosūtīt tikai uz piegādes adresi Latvijas teritorijā. 

7.2. Jūsu pasūtījums tiks izpildīts līdz paredzētajam piegādes datumam (un norādītajam laika logam, ja attiecināms), kas norādīts Nosūtīšanas apliecinājumā, ja vien nenotiks kāds Notikums, ko nespējam kontrolēt. Tas parasti notiek 2-5 darba dienu laikā, ja pasūtījums ir veikts līdz plkst. 14.00 pēc CET. Ja nespēsim veikt piegādi līdz paredzētajam piegādes datumam, jo noticis kāds Notikums, ko nespējam kontrolēt, mēs ar jums sazināsimies, norādot pārskatīto paredzēto piegādes datumu. 

7.3. Piegāde ir veikta tad, kad esam nogādājuši Produktus jūsu norādītajā adresē. 

7.4. Pēc piegādes veikšanas visu atbildību par Produktiem uzņematies jūs. 

7.5. Produkti jums piederēs tad, kad mēs būsim saņēmuši pilnu samaksu, tostarp jebkuru attiecināmo maksu par piegādi. 

7.6. Ja esat lūdzis, lai mēs veicam vecās ierīces otrreizējo pārstrādi, lūdzu, nodrošiniet, lai tā ir atbilstoši iepakota saņemšanai un ievēroti visi norādījumi par nosūtīšanu. Mēs nevarēsim atdot atpakaļ ierīci pēc tās saņemšanas otrreizējai pārstrādei. 

> Atpakaļ uz sākumu 

8. Piegādes izmaksas

8.1. Vietnē Dyson.lv nopirkto produktu piegāde notiek bez maksas. 

> Atpakaļ uz sākumu 

9. Cena

9.1. Produktu cena laiku pa laikam tiks noteikta mūsu vietnē. Mēs pienācīgi parūpēsimies par to, lai Produktu cena būtu pareiza publicēšanas brīdī. Tomēr, ja esat konstatējis pasūtīto Produktu cenas kļūdu, lūdzu, skatiet tālāk 9.5. punktu, lai uzzinātu, kas notiks šajā gadījumā. 

9.2. Mūsu Produktu cenas var laiku pa laikam mainīties, bet šīs cenas izmaiņas neietekmē nevienu pasūtījumu, kas ir jau apstiprināts ar Nosūtīšanas apstiprinājumu. 

9.3. Produkta cenā ietilpst PVN ar attiecināmo aktuālo likmi, kas tiek piemērota Latvijā. 

9.4. Produkta cenā neietilpst nekādas attiecināmās piegādes izmaksas (ja attiecināms). 

9.5. Mūsu vietnē ir ļoti daudz Produktu. Vienmēr pastāv iespēja, ka, neraugoties uz mūsu pietiekamām pūlēm, dažu Produktu cena vietnē var būt nepareiza. Ja mēs atklāsim kādu acīmredzamu Produktu cenas kļūdu, mēs informēsim jūs par šo kļūdu un dosim jums iespēju turpināt šī Produkta iegādi par pareizo cenu vai arī atcelt pasūtījumu. Mēs neapstrādāsim jūsu pasūtījumu, kamēr nebūsim saņēmuši jūsu norādījumus. Ja mēs nespēsim ar jums sazināties, izmantojot pasūtījuma veikšanas laikā norādīto jūsu kontaktinformāciju, mēs uzskatīsim šo pasūtījumu par atceltu un informēsim jūs par to rakstiski. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tad, ja cenas kļūda ir acīmredzama un nepārprotama un jums pamatoti vajadzētu saprast, ka šī cena ir nepareiza, mums nav jānodrošina jums Produkti par šo nepareizo (zemāko) cenu. 

> Atpakaļ uz sākumu 

10. Maksājums

10.1. Maksājums ir jāveic vienā no tālāk norādītajiem veidiem: ar Mastercard, Visa vai American Express karti. Maksājums par produktiem un visas attiecināmās piegādes izmaksas ir jāsedz avansā. 

10.2. Ja veicat pasūtījumu, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem, jums ir jāizdara maksājums 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts pasūtījuma kopsavilkums, kurā ietverta saite uz maksājumu. Ja neveiksiet maksājumu šajās laika robežās, jūsu pasūtījums tiks atcelts un jums būs jāizdara jauns pasūtījums, ja vēl arvien vēlēsieties no mums iegādāties Produktus. 

> Atpakaļ uz sākumu 

11. Mūsu atbildība

Nepārkāpjot 2.5. punktu, šis 11. punkts uz jums attiecas tikai tad, ja esat patērētājs. 

11.1. Dyson izmantot selektīvo izplatīšanas sistēmu, tādēļ mēs piegādājam Produktus no vietnes dyson.lv tikai mājsaimniecību vai privātai lietošanai. Jūs piekrītat neizmantot Produktu nekādiem komerciāliem, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkiem, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par peļņas zudumu, uzņēmējdarbības zudumu, uzņēmējdarbības pārtraukumu vai uzņēmējdarbības iespēju zudumu. 

> Atpakaļ uz sākumu 

12. Tiesības saistībā ar atbilstības trūkumu vai defektīviem produktiem

Nepārkāpjot 2.5. punktu, šis 12. punkts uz jums attiecas tikai tad, ja esat patērētājs. 

12.1. Mūsu savstarpējās tiesības un pienākumi saistībā ar tiesībām defektīvas darbības rezultātā nosaka atbilstošie vispārīgi saistošie juridiskie noteikumi (it īpaši saistībā ar atbilstošajiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem un Ministru Kabineta Noteikumiem par tālākpārdošanu Nr. 255 (2014. gada 20. maijs)). 

12.2. Mēs esam atbildīgi par to, lai Produkti saņemšanas brīdī būtu bez jebkādiem defektiem.  

12.3. Gadījumā, ja defekts rodas viena gada laikā pēc Produkta piegādes, tiek uzskatīts, ka Produkts ir bijis defektīvs piegādes laikā, ja vien Produkta vai defekta raksturs to neizslēdz. Šis periods neietver laiku, kuru nevarat lietot defektīvo Produktu, ja esat pareizi norādījis defektu. 

12.4. Jūs varat izmantot savas tiesības, kas izriet no Produkta defekta, divu gadu laikā pēc Produkta piegādes brīža. 

12.5. Jums nav tiesību izmantot savas tiesības, kas izriet no defektīvas darbības, ja šo defektu esat radījis jūs. Nolietojums un nodilums parastas lietošanas rezultātā vai iepriekš lietotas preces gadījumā nolietojums un nodilums atbilstoši iepriekšējās lietošanas apmēram netiek uzskatīts par defektu. 

12.6. Ja Produktam ir defekts, varat pieprasīt tā novēršanu. Pēc savas izvēles varat lūgt piegādāt jaunu Produktu, kuram nav defekta, vai salabot Produktu, ja vien izvēlētais defekta novēršanas veids nav neiespējams vai nesamērīgi dārgs salīdzinājumā ar pirmo iespēju. 

12.7. Mēs varam atteikties likvidēt defektu, ja tas nav iespējams vai ir nesamērīgi dārgi, it īpaši ņemot vērā defekta nozīmīgumu un Produkta bez defekta vērtību. 

12.8. Mēs segsim Produktu nosūtīšanas defekta likvidēšanai izmaksas. 

13. Notikumi, kas ir ārpus mūsu kontroles

13.1. Mēs neuzņemamies atbildību par nekādu savu pienākumu atbilstoši šim Līgumam neveikšanu vai aizkavētu veikšanu Notikuma, kas ir ārpus mūsu kontroles, rezultātā. Notikums, kas ir ārpus mūsu kontroles, ir definēts tālāk 13.2. punktā. 

13.2. Notikums, kas ir ārpus mūsu kontroles, ir jebkura rīcība vai notikums, ko mēs pamatoti nespējam kontrolēt, tostarp bez ierobežojumiem ietverot streikus, lokautus vai citas trešo pušu protesta akcijas, pilsoniskos nemierus, masu nekārtības, teroristu uzbrukumus vai teroristu uzbrukumu draudus, karu (pieteiktu vai nepieteiktu), kara draudus vai gatavošanos karam, ugunsgrēku, sprādzienu, vētru, plūdus, zemestrīci, augsnes iegrimšanu, epidēmiju vai citu dabas katastrofu, vai publisko vai privāto telesakaru tīklu atteici vai nespēju veikt nosūtīšanu, izmantojot lidmašīnas, autotransportu vai citus publiskā vai privātā transporta līdzekļus. 

13.3. Ja notiek kāds Notikums, kas ir ārpus mūsu kontroles, kurš ietekmē mūsu spēju izpildīt savus pienākumus saskaņā ar šo Līgumu:

    1. mēs sazināsimies ar jums tik ātri, cik vien ātri tas ir pamatoti iespējams; un
    2. mūsu pienākumi saskaņā ar šo Līgumu tiks atlikti un mūsu pienākumu izpildes laiks tiks pagarināts par šī Noteikuma, kas ir ārpus mūsu kontroles, laiku. Ja Notikums, kas ir ārpus mūsu kontroles, ietekmē mūsu Produktu piegādi jums, mēs noteiksim jaunu piegādes datumu jums, kas būs pēc Notikuma, kas ir ārpus mūsu kontroles, beigām.

> Atpakaļ uz sākumu 

14. Mūsu saziņa

14.1. Kad šajos Noteikumos mēs lietojam vārdu “rakstiski”, tas attiecas uz e-pastu un Whatsapp teksta ziņojumiem. 

14.2. Ja esat patērētājs: 

    1. Lai atceltu Līgumu saskaņā ar savām juridiskajām tiesībām to darīt, kā norādīts 6. punktā, jums ir jāsazinās ar mums saskaņā ar 6.3. punktu;
    2. Ja vēlaties ar mums rakstiski sazināties jebkāda cita iemesla dēļ, varat to darīt, sākot WhatsApp sarunu vai nosūtot vēstuli aploksnē ar iepriekš apmaksātiem pasta izdevumiem uz adresi Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, 1011 AC, Amsterdam, Nīderlande. Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot arī citus kanālus, kas norādīti sadaļā “Saziņa ar mums”.

14.3. Ja mums ar jums jāsazinās vai jāsniedz jums paziņojums rakstiski, mēs to darīsim, nosūtot e-pastu vai vēstuli ar apmaksātu atbildi uz adresi, ko norādījāt pasūtījuma veikšanas laikā. 

> Atpakaļ uz sākumu 

15. Citi svarīgi noteikumi

15.1. Mēs varam nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu citai organizācijai vai personai, ja vien tas nav pamats jums sniegto garantiju samazināšanai. 

15.2. Jūs varat nodot savas tiesības vai pienākumus kādai citai personai atbilstoši šiem noteikumiem tikai tad, ja mēs tam piekrītam rakstiski. 

15.3. Šis ir līgums jūsu un mūsu starpā. Nevienai citai personai nav tiesību likt izpildīt nekādus no tā noteikumiem. 

15.4. Katrs no šo Noteikumu punktiem ir attiecināms atsevišķi. Ja tiesa vai attiecīgā varas iestāde nolemj, ka kāds no tiem ir nelikumīgs vai nepiemērojams, atlikušie punkti visā pilnībā paliek spēkā. 

15.5. Ja mēs neuzstājam, lai jūs izpildāt jebkurus no saviem pienākumiem saskaņā ar šiem noteikumiem, vai, ja mēs nerealizējam savas tiesības saistībā ar jums vai izdarām to novēloti, tas nenozīmē, ka mēs esam atteikušies no savām tiesībām saistībā ar jums un ka jums nav jāievēro šie pienākumi. Ja mēs atsakāmies no prasības likt jums pildīt savas saistības, mēs to darām tikai rakstiski, un tas nenozīmē, ka mēs automātiski arī vēlāk atteiksimies no šādām savām prasībām attiecībā uz jums. 

15.6. Ja esat patērētājs, lūdzu, ņemiet vērā, ka šos Noteikumus regulē Latvijas tiesību akti. Tas nozīmē, ka Līgumu par Produktu iegādi mūsu vietnē un jebkuru no tā izrietošo vai ar to saistīto strīdu vai prasību regulē Latvijas tiesību akti. Mēs ar jums vienojamies par to, ka Latvijai ir neekskluzīva jurisdikcija; šis nosacījums jums neliedz iesniegt prasību citā jurisdikcijā, ja to atļauj piemērojamie tiesību akti. 

15.7. Patērētāju strīdu risināšanas komisija, kuras juridiskā adrese ir Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija, un interneta vietnes adrese ir https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija, ir kompetenta mierizlīguma panākšanā no Līguma izrietošu patērētāju strīdu gadījumā. 

15.8. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kura juridiskā adrese ir Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija un interneta vietnes adrese ir https://www.ptac.gov.lv/lv, ir kontaktpunkts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 524/2013 (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē). 

Saistībā ar to, kad pirkums no mums ir izdarīts tiešsaistē, mēs, saskaņā ar ES Regulu Nr. 524/2013, ar šo jūs informējam, ka papildus 15.7. punktam, jums ir tiesības lūgt patērētāju strīda ar mums izšķiršanu ārpus tiesas ietvariem, izmantojot platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kurai var piekļūt vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15.9. Ja neesat patērētājs, Līgumu un jebkurus strīdus vai prasības, kas izriet no Līguma vai saistīti ar šo Līgumu, tā lietas būtību vai formulējumu (tostarp arī ar līgumu nesaistītus strīdus vai prasības), regulē un interpretē saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. 

15.10. Ja neesat patērētājs, mēs neatsaucami savstarpēji vienojamies par to, ka Latvijas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija atrisināt jebkurus strīdus vai prasības, kas izriet no vai saistītas ar šo Līgumu, tā lietas būtību vai formulējumu (tostarp arī ar līgumu nesaistītus strīdus vai prasības). 

> Atpakaļ uz sākumu 

16. Informācija par garantiju

16.1. Kas ir garantijas devējs? 

Dyson Technology B.V., kura uzņēmuma adrese ir De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Nīderlande. 

16.2. Kas tiek segts ar Dyson garantiju? 

Dyson garantija ir komercgarantija, kas tiek nodrošināta bez maksas kopā ar jūsu produktu un kura attiecas uz vietnē dyson.lv pārdoto produktu remontu vai aizstāšanu, ja garantijas perioda laikā rodas to kļūme defektīvu materiālu vai ražošanas kļūdu dēļ. 

Dyson garantija ir sniegta papildus jūsu kā patērēja likumīgajām tiesībām un neietekmē šīs tiesības, piemēram, tiesības bez maksas pieprasīt noteiktus tiesiskās aizsardzības līdzekļus no personas, kas pārdevusi jums Dyson ierīci (un kas var būt vai nebūt Dyson) atbilstības trūkuma gadījumā. 

Ja kaut kādas daļas nav krājumā (piemēram, noteiktā krāsā), Dyson aizstāj tās ar jebkurām citām funkcionējošām rezerves daļām. 

16.3. Uz ko garantijas segums neattiecas? 

Dyson ierīces ir izstrādātas, domājot par nepārtraukti augstu veiktspēju parastos mājas apstākļos. Ja Dyson ierīces lietošana notiek tādā veidā, kādā tas nav paredzēts, un salūzt defektīvu materiālu, ražošanas kļūdu vai defektīvu funkciju dēļ tālāk norādītajā garantijas periodā, mēs to salabosim vai aizstāsim. 

Tomēr ir daži apstākļi, kuros Dyson garantija nesedz ierīces remontu vai aizstāšanu. Tie ir šādi: 

•          parasts nolietojums un nodilums, tostarp daļām, kuru nodilums laika gaitā ir pamatoti gaidāms (piem., drošinātājam, siksnai, sukas rullītim, akumulatoriem, filtriem utt.)

•          negadījuma dēļ radies bojājums;

•          bojājums, kas radies, pārsniedzot uz datu plāksnītes norādītos parametrus;

•          bojājums, kas radies, neveicot ieteikto ierīces apkopi;

•          nosprostojuma likvidēšana. Ja mašīna tiek nosprostota, lūdzu, skatiet informāciju par nosprostojuma novēršanu Dyson ekspluatācijas rokasgrāmatā. Ja neesat pārliecināts par to, kā to izdarīt, sazinieties ar mums;

•          ārējo avotu radīts bojājums, piemēram, tranzītā vai laika apstākļu, elektropadeves pārtraukuma vai sprieguma svārstību dēļ;

•          atteices, kas radušās tādu apstākļu rezultātā, kurus Dyson pamatoti nespēj kontrolēt;

•          atteices, kuru iemesls ir šāds:

o          onolaidīga lietošana vai apkope, nepareiza lietošana, nolaidīga vai bezrūpīga izmantošana vai rīkošanās ar ierīci

o          oierīces lietošana, kas neatbilst norādījumiem Dyson ekspluatācijas rokasgrāmatā;

o          oierīces lietošana kaut kam citam, nevis tādam parastam lietojumam mājsaimniecībā, kādam tā ir paredzēta iegādes valstī

o          onesamontētu vai atbilstoši Dyson norādījumiem neuzstādītu daļu lietošana

o          otādu daļu un piederumu lietošana, kas nav Dyson oriģinālie komponenti;

o          okļūmīga montāža vai uzstādīšana (ja vien to nav veicis Dyson vai tā pilnvarotie pārstāvji);

o          oremonts vai pārveidošana, jo veikušas citas puses, nevis Dyson vai tā pilnvarotie pārstāvji.

Ja jums ir šaubas par to, uz ko attiecas Dyson garantijas segums, lūdzu, sazinieties ar mums.  

16.4. Kā iesniegt prasību atbilstoši Dyson garantijai? 

Ja jūsu produkts vēl nav reģistrēts mūsu uzņēmumā, lūdzu, izdariet to, sekojot norādījumiem, kas sniegt vietnē www.dyson.lv 

Lai pieprasītu Dyson garantijas piemērošanu attiecībā uz jūsu produktu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot kanālus, kas norādīti sadaļā Saziņa ar mums. 

Lai veiktu remontu vai nomaiņu atbilstoši Dyson garantijai, pirms jebkura darba veikšanas jums būs nepieciešams iesniegt piegādes/pirkuma apliecinājumu. Lūdzu, atcerieties, ka bez šī apliecinājuma par veikto darbu tiks piemērota maksa. Lūdzu, saglabājiet pirkuma kvīti vai paziņojumu par piegādi. 

16.5. Kad Dyson garantija stājas spēkā un cik tā ir ilga? 

Dyson garantija stājas spēkā pirkuma datumā (vai piegādes datumā, ja tas ir vēlāk), un tās ilgums ir norādīts tālāk: 

2 gadu garantija: 

•          Bezvadu putekļsūcēji

•          Ventilatori un sildītāji

•          Gaisa attīrītāji un mitrinātāji

•          Matu žāvētāji

•          Matu ieveidošanas ierīces

•          Matu iztaisnotāji

1 gada garantija: 

•          Piederumi

•          Baterijas

16.6. Kur ir spēkā Dyson garantija? 

Ja Dyson ierīce ir pārdota ārpus ES vai Apvienotās Karalistes, Dyson garantija ir spēkā tikai tad, ja ierīces lietošana notiek iegādes valstī. 

Ja Dyson ierīce ir pārdota ES vai Apvienotajā Karalistē, Dyson garantija ir spēkā tikai tad, ja (i) ierīce tiek lietota iegādes valstī; (ii) ierīce tiek lietota Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Īrijā, Itālijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē un tas ir tāds pats ierīces modelis, kā attiecīgajā valstī pārdotajai ierīcei, kurai ir tāds pats nominālais spriegums. 

Aizvedot ierīci uz ārzemēm, tās garantija zaudē spēku. Tomēr mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu jums arī jaunajā dzīvesvietas valstī. 

16.7. Vai Dyson garantijas ir nododamas citiem? 

Dyson garantijas ir nododamas kopā ar Dyson ierīci, nodrošinot sākotnējo pirkuma apliecinājumu, ko izsniedzis mazumtirgotājs, kam ir tiesības pārdot Dyson ierīci jums, kā arī Dyson ierīces īpašumtiesību maiņas pierādījumu, kurā apliecināts, ka īpašumtiesību maiņas laikā Dyson ierīce ir bijusi labā darba kārtībā. 

> Atpakaļ uz sākumu