Skip navigation

Dyson.lv Noteikumi un Tirdzniecības noteikumi

Uzņēmums Dyson Ltd. (Dyson) uzrunā lietotājus sociālajos tīklos, lai lūgtu atļauju izmantot vēlamo lietotāja ģenerēto saturu (informāciju) savās iekšējās un ārējās mārketinga un reklāmas kampaņās, ieskaitot dažādas tīmekļa vietnes un sociālās platformas. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju, jo Dyson lūdz jūsu atļauju izmantot saturu, ko šādi izvietojāt sociālajos tīklos (mērķis). 

 

Dyson ir piekļuvis jūsu izvietotajai informācijai, jo jums ir publisks konts sociālajos tīklos, un mūsu komanda uzrauga aktivitāti sociālajos tīklos, lai noteiktu saturu, kas saistīts ar tādiem mūsu zīmola tēmturiem kā #dysonhair vai #dysonv10 vai izmanto tos. 

  

Ja nevēlaties, lai jūsu sociālajos tīklos izvietotā informācija būtu publiska, pielāgojiet sava konta privātuma iestatījumus. 

 

Atbildot ar #YesDysonPhoto, jūs apstiprināt, ka jums ir vismaz 18 gadi un ka tikai jūs esat atbildīgs(-a) par jūsu saturu (informācija). Proti, jums ir visas tiesības uz attiecīgās informācijas saturu un/vai jūs esat saņēmis(-usi) atbilstošas tiesības un atļaujas no visām fiziskām un/vai juridiskām personām, kam pieder, kas pārvalda vai citādi pieprasa tiesības uz šo saturu. 

Atbildot ar #YesDysonPhoto, varat arī piekrist lietošanas noteikumiem un dot Dyson tiesības veikt šādas darbības: 


  • izmantot informāciju saskaņā ar mērķi; 

  • uzglabāt saturu un lietotājvārdu saskaņā ar mērķi; 

  • mainīt saturu vai publicēt tā daļēji vai pilnībā mainītās versijas, ja Dyson nemaina saturu tā, ka tas rada maldinošu iespaidu par jūsu uzskatiem; 

  • norādīt savu lietotājvārdu blakus saturam saskaņā ar apstiprināto mērķi; 

  • saņemt neekskluzīvas, vispārējas, pārnesamas, bezatlīdzības, neatsaucamas, pastāvīgas un nekompensējamas tiesības un licences uz jūsu satura izmantošanu atbilstoši šiem noteikumiem. 


Vairāk informācijas par to, kā Dyson izmanto jūsu saturu un lietotājvārdu, skatiet mūsu globālajā privātuma politikā. 

 

Attiecīgi varat pieprasīt Dyson dzēst jūsu publicēto informāciju no mūsu reklāmas un mārketinga materiāliem. Sazinieties ar mums, sūtot ziņojumu uz e-pasta adresi social-media@dyson.com, un mēs pēc iespējas ātrāk dzēsīsim jūsu publicēto informāciju. 

 

Atbildot ar #No, Dyson neizmantos nekādu jūsu publicēto informāciju un vairāk nesazināsies ar jums saistībā ar to pašu informāciju. 

 

Lai saņemtu plašāku informāciju par to, kā Dyson plāno izmantot jūsu publicēto informāciju un lietotājvārdu, sazinieties ar mums, sūtot ziņojumu uz to pašu e-pasta adresisocial-media@dyson.com

  

Dyson patur tiesības mainīt šos noteikumus, bez iepriekšēja brīdinājuma publicējot to mainītu versiju. Tāpēc katru reizi, kad dodat atļauju vai pilnvarojumu publicēt savu saturu, ir jāizlasa/jāņem vērā lietošanas noteikumi. 

Mēs nedrīkstam pārpublicēt saturu.