Skip navigation

Garantijas noteikumi un nosacījumi

Kas ir garantijas sniedzējs?

Dyson Technology B.V. ar juridisko adresi De Ruijterkade 139, 1011 AC, Amsterdam, Nīderlande.


Uz ko attiecas Dyson garantija?

Dyson sniedz bezmaksas komerciālo garantiju, kas stājas spēkā līdz ar produkta iegādi. Garantijas laikā tā attiecas uz Dyson ierīces remontu vai nomaiņu (pēc Dyson ieskatiem), ja ierīce nedarbojas materiālu vai ražošanas defektu dēļ.

Ja detaļa nav pieejama krājumos (piemēram, noteikti toņi); Dyson nomainīs detaļu pret jaunu rezerves detaļu, kas ir darba kārtībā.


Uz ko neattiecas Dyson garantija?

Dyson ierīces ir izstrādātas un ražotas ar mērķi nodrošināt augstu un nemainīgu veiktspēju, lietojot tās iekštelpās. Ja Dyson iekārta tiek izmantota paredzētajiem mērķiem un garantijas laikā sabojājas, mēs uzņemamies atbildību par tās salabošanu vai nomaiņu.

Tomēr noteiktos gadījumos Dyson garantija neattiecas uz remontu vai nomaiņu. Šie gadījumi ir izklāstīti zemāk, un lūdzam pievērst tiem uzmanību.

 • Normāls nolietojums, tostarp laika gaitā nodilušas detaļas (piemēram, drošinātāji, siksna, birstes stienis, akumulators, filtri utt.).
 • Nejauši bojājumi.
 • Bojājumi, ko izraisa sprieguma avoti, kas neatbilst produkta etiķetē norādītajām vērtībām.
 • Bojājumi, ko izraisa ieteiktās ierīces apkopes neveikšana.
 • Aizsprostojuma iztīrīšana. Dyson ierīces aizsprostošanas gadījumā skatiet Dyson lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā novērst aizsprostojumu. Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar klientu atbalsta centru pa bezmaksas tālruni 800 040 467. Dyson eksperts ieteiks, kā rīkoties.
 • Bojājumi, ko izraisa ārēji apstākļi, piemēram, transportēšana, laika apstākļi, strāvas padeves pārtraukumi vai pārsprieguma impulsi.
 • Defekti no Dyson neatkarīgu iemeslu dēļ.
 • Defekti, ko izraisa:
  • ierīces lietošana neparedzētiem mērķiem vai bez apkopes vai nolaidība;
  • putekļsūcēja tāda izmantošana, kas neatbilst Dyson lietošanas instrukcijā norādītājiem mērķiem;
  • Dyson ierīces izmantošana iegādes valstī kaut kam citam, nevis mājsaimniecības vajadzībām;
  • tādu detaļu izmantošana, kas ir samontētas vai uzstādītas, neievērojot Dyson norādījumus;
  • tādu detaļu un piederumu izmantošana, kuru ražotājs nav Dyson;
  • nepareiza montāža vai uzstādīšana (ko nav veicis Dyson);
  • remonts vai izmaiņas, ko veikušas personas, kuras nav Dyson darbinieki vai pilnvarotie pārstāvji.

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas šaubas par to, uz ko attiecas Dyson garantija.


Kā var iesniegt Dyson garantijas prasību?

Ja jūsu produkts vēl nav reģistrēts, lūdzu, izpildiet norādījumus Dyson ierīces reģistrācijas vietnē: Dyson produktu reģistrācija  

Lai pieteiktu Dyson garantijas prasību saistībā ar savu produktu, lūdzu, sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot kādu kanāliem, kas norādīti sadaļā Serviss un atbalsts | Dyson.com.ro atbalsts | Dyson.com.ro   

Lai veiktu remontu vai nomaiņu saskaņā ar Dyson garantiju, pirms garantijas prasības pieteikšanas ir jāiesniedz piegādes/pirkuma apliecinājums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka bez šī dokumenta par jebkuru darbu tiks iekasēta maksa.


Kad stājas spēkā un cik ilga ir Dyson garantija?

Garantija stājas spēkā Dyson produkta iegādes datumā, un šīs garantijas ilgums ir norādīts tālāk.


2 gadu garantija attiecas uz:

 • bezvadu putekļsūcējiem;
 • ventilatoriem un gaisa sildītājiem;
 • attīrītājiem un mitrinātājiem;
 • matu žāvētājiem;
 • matu veidošanas ierīcēm;
 • matu taisnotājiem.


1 gada garantija attiecas uz:

 • piederumiem.
 • Baterijas


Kur tiek piemērota Dyson garantija?

Ja produkts ir pārdots ES vai Apvienotajā Karalistē, Dyson garantija ir spēkā tikai tad, ja i) produkts tiek izmantots iegādes valstī; vai ii) ierīce tiek izmantota Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Īrijā, Itālijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē, un šajā valstī tiek pārdots tas pats produkta modelis ar tādiem pašiem sprieguma parametriem.

Garantija var tikt anulēta attiecībā uz ārzemēm izvestajiem produktiem. Tomēr mēs centīsimies sniegt jums palīdzību šajā valstī.


Vai Dyson garantiju var nodot citām personām?

Dyson garantija ir nododama kopā ar Dyson produktu, uzrādot pirkuma apliecinājuma oriģinālu, ko izsniedzis pilnvarots Dyson izplatītājs.