Skip navigation

Dyson Airblade™ aprēķini

Uzņēmumā Dyson mēs izstrādājam uzticamas ierīces un palīdzam mūsu klientiem izprast, kā tās darbojas. Mēs atklājam mūsu produktu specifikācijas. Diemžēl daži no mūsu konkurentiem rīkojas citādi.

Tie bieži izmanto maldinošus paziņojumus, kas var izraisīt apjukumu. Tālāk ir norādīti aprēķini, kas iekļauti mūsu paziņojumos par produktiem.

Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas, sazinieties ar mums: airblade@gbrtronics.lv

Izmaksu ietaupījums

Mūsu aprēķinos izmantojam tālāk norādītās vērtības.

Katru lietošanas reizi izmantojamo papīra dvieļu skaits = 2

Šis skaitlis tika iegūts mūsu iekšējos pētījumos. Mēs zinām, ka cilvēki bieži izmanto vairāk nekā divus papīra dvieļus, nosusinot savas rokas, tomēr izmaksas aprēķinām konservatīvi.

Papīra dvieļu izmaksas vienā lietošanas reizē = 0,01 EUR.

Šis skaitlis tika iegūts mūsu iekšējos pētījumos. Mēs izmantojām piecu populārāko pārdevēju papīra dvieļu izmaksas un aprēķinājām vidējās izmaksas visās teritorijās.

Tualetes izmantošanas reižu skaits dienā = 200.

Šis skaitlis tika iegūts mūsu iekšējos pētījumos par vidēja izmēra tualetes apmeklējumu skaitu. Mazās tualetēs ar mazu apmeklētāju skaitu izmantojam 100, bet intensīvi apmeklējamās tualetēs, piemēram, dzelzceļa stacijās un lidostās, izmantojām 400.

Tualetes lietošanas dienu skaits = 365 dienas

Mūsu aprēķini ir balstīti uz lietošanu visu gadu.

1 kWH izmaksas = 0,10 EUR.

Šis skaitlis tika iegūts mūsu iekšējos pētījumos. Mēs izmantojām piecu dažādu piegādātāju elektroenerģijas izmaksas un aprēķinājām vidējās izmaksas visās teritorijās.

Enerģijas patēriņš = kā norādījis ražotājs

Gaidstāves enerģijas patēriņš = kā norādījis ražotājs vai pārbaudījis Dyson.

Roku nosusināšanas laiks pamatojas uz NSF P335 protokolu.

Gada oglekļa pēda tika aprēķināta, pieņemot, ka tualete tiek izmantota 200 reižu dienā, 365 dienas gadā.

Lūdzu, ņemiet vērā! Vairums roku žāvētāju ražotāju neievēro NSF P335 protokolu un var norādīt nepareizu roku žāvēšanas laiku. NSF ir neatkarīgi higiēnas eksperti. Ja vēlaties uzzināt precīzu žāvēšanas laiku, uzstājiet uz testēšanas rezultātu saņemšanu atbilstoši NSF P335 protokolam.

Kā aprēķinām papīra dvieļu izmaksas?

Gada izmaksas par papīra dvieļiem =
vidējais roku nosusināšanai izmantoto papīra dvieļu skaits gadā x vidējās papīra dvieļu izmaksas x lēstais apmeklējumu skaits dienā x lēstais tualetes izmantošanas dienu skaits.

Kā aprēķinām Dyson Airblade™ roku žāvētāja un citu roku žāvētāju ekspluatācijas izmaksas?

Aprēķins tiek veikts, izpildot divas darbības.

1. darbība. Lietošanas izmaksas (bez gaidstāves režīma)

Roku žāvēšanas laiks (stundās) x roku žāvētāja nominālā jauda (kW) x lēstais lietošanas reižu skaits dienā x lēstais tualetes lietošanas dienu skaits x elektrības cena kWh.

2. darbība. Ekspluatācijas izmaksas (ar gaidstāves režīmu)

1. darbības rezultāts +

((elektrības kWh cena * stundu skaits gada laikā) — (lēstais lietošanas reižu skaits dienā (100/200/400) * roku žāvēšanas laiks (stundas))) * patēriņš gaidstāves laikā (kW)

= gada ekspluatācijas izmaksas

Ietekme uz vidi

Sadarbojoties ar organizāciju “Carbon Trust”, Dyson ir sagatavojis metodi elektroierīču un papīra dvieļu ietekmes uz vidi novērtēšanai. Oglekļa emisiju aprēķini tika veikti, izmantojot PE International GaBi programmatūru un pamatojoties uz 5 lietošanas gadiem ASV kā reprezentatīvas lietošanas valstī.