Skip navigation

Palīdzība un atbalsts Dyson Pure Hot+Cool™ attīrītājam un ventilatoram

Dyson Pure Hot + Cool

Pirmie soļi

Skatiet, kā ātri salikt attīrītāju

Savienošanās ar lietotni Dyson Link.

Lietotne Dyson Link ļauj uzraudzīt attīrītāju un ventilatoru tieši jūsu ierīcē. Izpildiet šīs trīs darbības, lai savienotu lietotni ar ierīci.

Lejupielādēt lietotni Dyson Link

 • Turiet mobilo ierīci pie ierīces ekrāna. Šādi ierīce uztvers jūsu mobilo ierīci.

  2. darbība

  Turiet mobilo ierīci pie attīrītāja ekrāna, lai to noteiktu.

 • Nospiediet ierīces barošanas pogu, lai uzsāktu savienošanas pārī procesu. Tad izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu savienojuma iestatīšanu.

  3. darbība

  Nospiediet barošanas pogu, lai uzsāktu savienošanas pārī procesu. Tad izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu savienojuma iestatīšanu.

Izprotiet iestrādātajā LCD ekrānā redzamās ikonas.

Integrētajā LCD ekrānā redzamās ikonas parāda, kādi piesārņotāji ir atrasti, un ziņo par tiem reāllaikā. Tās arī parāda mitruma līmeni un filtru lietošanas laiku.

 • Iekštelpu gaisa kvalitātes rādītājs (AQI).

  Parāda gaisa kvalitāti pēdējo 12 sekunžu vai pēdējo 24 stundu laikā.

 • PM 2,5 daļiņas

  Parāda mikroskopiskas daļiņas, kuru lielums nepārsniedz 2,5 mikronus, ieskaitot dūmus, baktērijas un alergēnus.

 • PM 10 daļiņas

  Parāda daļiņas, kas ir mazākas nekā 10 mikroni, ieskaitot ziedputekšņus, putekļus un mājdzīvnieku ādas daļiņas.

 • Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

  Parāda gāzes no dažādiem avotiem, piemēram, aerosoliem un gaisa atsvaidzinātājiem. T. sk. formaldehīds un benzols, mājsaimniecības tvaiki un aromāti.

 • Slāpekļa dioksīds (NO2)

  Parāda tādas sadegšanas rezultātā izdalījušās gāzes kā NO2. Ieskaitot cigarešu dūmus, automašīnu emisijas gāzes, dūmus no svecēm un plītīm.

 • Filtra lietošanas laiks

  Parāda gan HEPA filtra, gan aktīvās ogles filtra lietošanas laiku. Šādi jūs varat zināt, kurš filtrs ir jānomaina un kad.

Izpratne par piesārņotāju līmeni

Kad piesārņotājs ietekmē gaisa kvalitāti, LCD ekrānā parādās attiecīgā ikona. Ekrāna kreisajā pusē esošā krāsainā josla informē par esošo piesārņojošo elementu daudzumu un pastāvīgi atjauno informāciju, kamēr gaisa attīrītājs tīra gaisu.

 • Labs

  Kad deg krāsainās joslas zaļā daļa, ierīce ir konstatējusi ļoti zemu attiecīgā piesārņotāja līmeni.

 • Pieņemams

  Kad deg krāsainās joslas dzeltenā daļa, ierīce ir konstatējusi vidēju attiecīgā piesārņotāja līmeni.

 • Slikts

  Kad deg krāsainās joslas oranžā daļa, ierīce ir konstatējusi augstu attiecīgā piesārņotāja līmeni.

 • Ļoti slikts

  Kad deg krāsainās joslas sarkanā daļa, ierīce ir konstatējusi ļoti augstu attiecīgā piesārņotāja līmeni.

Noderīgi ieteikumi par ierīces lietošanu

Automātiskā un dzesēšanas režīma izmantošana un vēlamās temperatūras iestatīšana

 • Svārstības un gaisa plūsma

  Noskatieties video par to, kā noregulēt leņķi, ātrumu un gaisa plūsmu.

 • 7 dienu iestatījumi

  Iestatiet ierīces vēlamo palaides un apturēšanas laiku pat septiņas dienas iepriekš, izmantojot Dyson Link lietotni.

 • Nakts režīms

  Lai iestatītu visklusākos iestatījumus un tumšu ekrānu, ieslēdziet nakts režīmu, izmantojot tālvadības pulti.

 • Izslēgšanas taimeris

  Iestatiet taimeri, lai tas izslēgtu ierīci pēc jebkura laika intervāla (no 15 minūtēm līdz 9 stundām), izmantojot tālvadības pulti.

Rūpes par jūsu ierīci

Uzziniet, kā uzraudzīt un mainīt filtrus

Lietotāja rokasgrāmata

Lejupielādējiet ventilatora Dyson Pure Hot+Cool™ un gaisa attīrītāja lietotāja rokasgrāmatu.

Lietotāja rokasgrāmata

7,89 MB

1Lietotnes izmantošanai nepieciešama ierīce, Wi-Fi vai mobilie dati, Bluetooth 4.0 atbalsts un 10. iOS versija vai 5. Android versija (vai jaunāka). Var tikt piemērota standarta datu pārraides un sūtīšanas maksa.

Apple un Apple logotips ir uzņēmuma Apple Inc. prečzīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. App Store ir uzņēmuma Apple Inc. pakalpojumu zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Google Play un Google Play logotips ir uzņēmuma Google Inc. prečzīmes.